Felhasználási feltételek

A SC. IBC Focus SRL. tájékoztatja Önt, hogy az Arhispec.hu felületnek látogatása és használata egyúttal a jelen Felhasználási feltételekben leírtak tudomásulvételét és elfogadását is jelenti.


 

Az IBC Focus ingyenesen bocsátja a felület látogatói használatára a felületen található információkat és szolgáltatásokat. A felület használatának feltétele, hogy az ott található információkat és szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes, vagy az itt felsorolt feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja.


 

A szolgáltatásokat semmiféle olyan módon nem használhatja, amely az Arhispec.hu szervereinek sérülését, működési zavarát, túlterhelését vagy károsodását okozhatná, vagy más látogatókat akadályozna a szolgáltatások használatában.


 

Az IBC Focus nem tudja biztosítani, hogy az felülethez való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Az IBC Focus nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a Felület nem megfelelő működése, üzemzavara, használatra való alkalmatlansága, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, számítógépes vírus, vonal- vagy rendszerhiba okoz.


 

Az IBC Focus fenntartja a jogot, hogy a felületet bármikor, bármilyen formában módosítsa, vagy a felület részeinek vagy egészének elérhetőségét bármikor megszüntesse, vagy a tárolt adatokat a látogatók előzetes figyelmeztetése nélkül törölje.


 

 

A felületen megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmazhatnak, vagy ? például a termékek változása miatt ? módosításra szorulhatnak. Az IBC Focus fenntartja a jogot, hogy a felfedezett hibákat előzetes figyelmeztetés nélkül helyesbítse, vagy az információk szükségessé váló módosításait elvégezze.


 

A felületen szereplő, más (külső) weboldalakra mutató linkek (hivatkozások) mögött található tartalmak nem tartoznak az IBC Focus szerkesztése alá, így ezekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A felület kizárólag a látogatók kényelme érdekében tartalmazza ezeket a linkeket, elhelyezésük semmilyen felelősséget nem keletkeztet.


 

A felületen megjelenő információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A megjelenített cég- vagy termékinformációk sem a gyártók vagy forgalmazók, sem az IBC Focus részéről nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek, azok semmilyen körülmények között nem alkalmasak szerződés létrehozására.


 

A felületen megjelenő cég- és termékinformációkat a gyártó vagy a disztribútor, vagy a termékek felett rendelkezni jogosult bocsátja az IBC Focus rendelkezésére, aki az ő hozzájárulásukkal helyezi el azokat az Arhispec rendszerében. Az Arhispec olyan, tájékoztató jellegű információs szolgáltatás, amelynél az adatbázisban tárolt és a látogatók által elérhető információk harmadik személytől származóak.


 

Az IBC Focus a szolgáltatás során mindenkor az általában elvárható gondossággal jár el, a fentiek miatt azonban előfordulhat, hogy a felületen publikált információk, műszaki jellemzők, paraméterek, grafikai elemek, vagy egyéb részletek pontatlanok, vagy hibákat tartalmaznak.


 

Az IBC Focus-nak nem áll módjában, hogy a cég- vagy termékinformációk pontosságát, részletességét, időszerűségét, helytállóságát, tartalmát vagy tartalmának változását ellenőrízze, így azokért semmilyen felelősség nem terheli. Az IBC Focus mindent megtesz azért, hogy a felületen található információk pontosak és teljeskörűek legyenek, de azok tényleges pontosságáért és teljeskörűségéért nem szavatol. Előfordulhat, hogy a felületen fellelhető információk esetenként elavultnak bizonyulnak ? például továbbra is szerepel olyan termék a felületen amelyet a gyártó kivont a forgalomból. Az IBC Focus mindent megtesz az információk aktualizálása érdekében, de nem áll módjában felelősséget vállalni azért, figyelemmel arra, hogy az információk frissítése csak a gyártó vagy disztribútor közlése alapján lehetséges. A felület látogatói tudomásul veszik, hogy az információkat szükséges a felhasználás előtt részleteiben ellenőrizniük. A tájékoztató jellegű, a látogató által nem ellenőrzött információk használatához köthető esetleges károkért kizárólag a látogatót terheli felelősség.


 

Az IBC Focus nem tehető felelőssé a felület fellelhető információk használatából, vagy valamilyen információ hiányából származó közvetlen vagy közvetett kárért. Az IBC Focus minden, a felületen fellelhető információ felhasználásából eredő kárért kizárja a felelősségét.


 

Az IBC Focus természetesen mindent megtesz, de nem vállal felelősséget azért, hogy a felületen megjelentetett információk tökéletesen kielégítsék az Ön elvárásait és várakozásait.


 

Az IBC Focus és a látogatók a felület látogatásából, valamint az információk és a szolgáltatások használatából eredő esetleges vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 60 napon belül nem vezetne eredményre, úgy a felek a viták eldöntését jogi útra terelik. A felek az ilyen vitáik eldöntésére, hatáskörtől függően, a Romániai Bíróság illetékességének vetik alá magukat.


 

Az IBC Focus fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására.


 

A látogató a felület használatával elismeri, hogy a jelen Felhasználási feltételek-ben foglaltakat megismerte és elfogadja. A felület minden további használatával elismeri, hogy minden egyes változtatás után továbbra is elfogadja a módosított Felhasználási feltételeket. A felület használatának további feltétele az Adatvédelmi nyilatkozatban és a Szerzői jogi nyilatkozatban foglaltak elfogadása. Kérjük, hogy ezen dokumentumokat is olvassa el figyelmesen. Amennyiben Ön nem fogadja el a hatályos Felhasználási feltételek-ben, az Adatvédelmi nyilatkozatban vagy a Szerzői jogi nyilatkozatban foglaltakat, az IBC Focus felhívja, hogy haladéktalanul hagyja el a felületet.

 

A Felhasználási feltételekre, az IBC Focus vagy az Arhispec működésére vonatkozó kérdéseivel, észrevételeivel az arhispec@marketing.hu címre küldött e-mailben fordulhat az IBC Focushoz.